Video test máy điều hòa long loe ống ,đo gas ,kẹp dòng . R22

Video test máy điều hòa long loe ống ,đo gas ,kẹp dòng .  R22

Bận rộn quá ko có nhiều thời gian làm video cho anh em xem mong ae thông cảm . video dọn máy funiki bao gồn do gas kẹp dòng máy như cách long loe ông khi lắp đặt
Phone :0966592533
Face : https://www.facebook.com/vlogs.hcchiase
Channel: https://www.youtube.com/channel/UC0ae3kaVTpMk7ftRN2deSBA
Video Video test máy điều hòa long loe ống ,đo gas ,kẹp dòng . R22

Chia sẻ tại website: XanhThai.com

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.