MAYTAG Dryer no dry, low heat, no heat? Sấy không khô? Tự sửa máy sấy Good luôn | Cuộc Sống Mỹ

MAYTAG Dryer no dry, low heat, no heat? Sấy không khô? Tự sửa máy sấy Good luôn | Cuộc Sống Mỹ

Nếu máy sấy quần áo của bạn không có nóng, không khô hoặc không Start được, nên tham khảo video này để tự sửa máy để tiết kiệm $$$$.
Tự sửa máy Maytag Dryer của hãng Whirlpool.
#Maytagdryernoheat
#Dryernoheat
#Dryerlowheat
Video MAYTAG Dryer no dry, low heat, no heat? Sấy không khô? Tự sửa máy sấy Good luôn | Cuộc Sống Mỹ

Chia sẻ tại website: XanhThai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.